4 Design Days

27-30.01.2022

MENU
Ivan Blasi

Ivan Blasi

architekt, koordynator Nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej

Fundacja Miesa van der Rohe

Urodzony w 1976 roku w Barcelonie, studiował architekturę w Wyższej Szkole Architektury w Barcelonie (ETSAB-UPC), którą ukończył w 2002 roku.

Pasja do zawodu, który swoim zakresem obejmuje wiele spośród najistotniejszych kwestii społecznych, skłoniła go do zbadania sposobów, w jakie architektura łączy się z polityką, technologią i gospodarką, a przede wszystkim z ludźmi. Przeciwstawiając się indywidualizmowi, współpracował jednocześnie z wieloma różnymi biurami architektonicznymi i instytucjami działającymi na rzecz architektury – zarówno jako członek zespołów, jak i kierownik rozmaitych projektów.

Miał okazję pracować na rzecz organizacji Docomomo International i Fundació Mies van der Rohe oraz współpracować z innymi instytucjami z całego świata. Współpraca ta uświadomiła mu, jak ważne jest szerzenie wiedzy o architekturze.

Rozmaite narzędzia i formaty umożliwiły zespołom, które współtworzył, dotarcie do różnych odbiorców i uzyskanie zróżnicowanych informacji zwrotnych – działania te obejmowały: nauczanie studentów architektury; kierowanie kapitułą Nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe oraz kapitułą Nagrody dla Młodych Talentów w dziedzinie Architektury (YTAA); prowadzenie wykładów w centrach architektury i kultury; opiekę kuratorską wystaw prezentowanych w Pawilonie Miesa van der Rohe w Barcelonie; współreżyserowanie wywiadów i krótkich form filmowych; napisanie scenariusza filmu dokumentalnego oraz koordynowanie wielu wydarzeń, takich jak cykle seansów kinowych, występy taneczne i muzyczne czy wykłady, a także wydarzeń takich jak Tydzień Architektury w Barcelonie (Barcelona Architecture Week).

"Moim celem jest zrozumienie, że tworzenie architektury to działalność prowadzona w interesie publicznym, w służbie społeczeństwa, dlatego też należy ją promować. Obok aspektów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych istnieje również wymiar emocjonalny i estetyczny. Tworzenie, zawłaszczanie i wykorzystywanie środowiska architektonicznego stają się procesami społecznymi opartymi na szerokim pojmowaniu wartości jakościowych i celów architektury, które trzeba dalej rozwijać."