4 Design Days

27-30.01.2022

MENU
Pete Kercher

Pete Kercher

ambasador

EIDD – Design for All Europe

Pete Kercher ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Southampton, mając na swoim koncie również okres działalności w międzynarodowej polityce młodzieżowej (jako wiceprzewodniczący organizacji European Federation of Liberal and Radical Youth w latach 1975–1977).

W 1978 roku przeprowadził się do Włoch i w tym samym roku założył tam agencję doradztwa w zakresie komunikacji i projektowania strategicznego (obecnie KSDC). W latach 1988–1994 pełnił funkcję dyrektora wykonawczego BEDA – Biura Europejskich Stowarzyszeń Projektowych (www.beda.org), a następnie reprezentował Włochy w Radzie Dyrektorów tego biura do roku 2002. Członek-założyciel instytutu EIDD – Design for All Europe (www.dfaeurope.eu) w 1993 roku (w latach 2003–2007 pełnił funkcję prezesa tej organizacji) oraz jego włoskiego odpowiednika Design for All Italy (www.dfaitalia.it) w roku 1994 (którego prezesem był w latach 1997–1999). Od roku 2007 pełni funkcję ambasadora EIDD do specjalnych poruczeń.

Jako gorący zwolennik stosowania metod projektowania w odpowiedzi na strategiczne wyzwania, jakie tworzy współczesne, złożone i nieustannie zmieniające się społeczeństwo, w celu zapoczątkowania interdyscyplinarnego współoddziaływania i synergii pisze artykuły i manifesty na potrzeby publikacji politycznych, prawniczych i projektowych, przewodniczy konferencjom, seminariom i sympozjom w całej Europie i na całym świecie, wygłaszając również w ich ramach prelekcje, zapewnia doradztwo w zakresie projektowania strategicznego wielu międzynarodowym projektom, wykłada w kilku szkołach i na kilku uniwersytetach w całej Europie oraz prowadzi warsztaty z zakresu stosowania metod Design for All
i projektowania strategicznego do zagadnień związanych z pozyskiwaniem odbiorców w dziedzinie kultury, dziedzictwa kulturowego i integracji.

W latach 2016 i 2017 pełnił funkcję współprzewodniczącego konferencji International Design for Inclusion Conference, odbywającej się corocznie w ramach Konferencji AHFE (Applied Human Factors and Ergonomics). Jest bardzo aktywny na polu angażowania kultury w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, zarówno na szczeblu krajowym we Włoszech, jak i na szczeblu instytucji europejskich. Ostatnio powołany został na stanowisko konsultanta ds. projektowania strategicznego Europejskiej Stolicy Kultury Kowno 2022 (funkcję tę pełni od 2018 roku) oraz członka wspólnoty wiedzy CCW – Cultural Welfare Centre (2020).