4 Design Days

27-30.01.2022

MENU

Katalog partnerów

4DD Online

Izba Architektów RP działa jako samorząd zawodowy zrzeszając architektów od 2002 roku. Celem nadrzędnym Izby jest ochrona przestrzeni i architektury, jako dobra publicznego. Cel ten Izba realizuje poprzez zapewnienie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez swoich członków oraz sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu w zakresie architektury.