Dni dla biznesu 27-28.01.2022
Dni otwarte 29-30.01.2022

BEZPIECZEŃSTWO. KOMFORT. JAKOŚĆ. 4 Design Days #WECARE

Dbamy o bezpieczeństwo uczestników 4 Design Days. Naszym standardem jest troska o najlepszą jakość i dotrzymanie warunków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi wytycznymi. Opracowane zasady bezpieczeństwa zapewnią uczestnikom bezpieczeństwo i komfort w odpowiednio przygotowanych przestrzeniach.

W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz obostrzeniami z nią związanymi, w 4 Design Days mogą wziąć udział uczestnicy, którzy spełniają jeden z trzech niżej wymienionych warunków:

 • zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem oraz okazanie przy wejściu na wydarzenie ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid, UCC) w postaci elektronicznej lub papierowej lub zaświadczenia uznawanego za równoważne z UCC (wydanego przez państwo trzecie – spoza Unii Europejskiej)
 • posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich max. 6 miesięcy oraz okazanie przy wejściu stosownego potwierdzenia tego statusu, np. Unijny Certyfikat Covid
 • posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 (dotyczy każdego dnia wydarzenia). Test ważny jest max. 48h od chwili jego wykonania. Negatywny wynik test należy okazać przy wejściu na wydarzenie (wersja papierowa lub elektroniczna z wynikiem negatywnym testu).
  W dniach 27-30 stycznia 2022 r., podczas 4 Design Days, przed wejściem od ul. Olimpijskiej będzie można wykonać test w kierunku COVID 19. Badania wykonywane są przez Laboratorium Medyczne LAB-MED wpisane do rejestru Rządowego laboratoriów COVID*, z wykorzystaniem profesjonalnych testów Panbio™ firmy Abbott (bezbolesny, płytki wymaz z nosa). Odbiór wyniku w ciągu 30 minut od pobrania wymazu, w formie kodu QR dostępnego w mobilnej aplikacji - „mObywatel” lub w postaci wydruku wyniku odebranego osobiści na miejscu. Uczestnicy Wydarzenia obowiązkowo muszą przedstawić przed badaniem wypełnione skierowanie (pobierz skierowanie)
  Koszt badania 40 zł brutto **
  * https://www.gov.pl/attachment/29c6e7a3-d125-498f-b35b-e2852490f8ed
  ** cena dotyczy wyłączenie uczestników wydarzenia a jej atrakcyjna wartość została osiągnięta dzięki częściowej refundacji przez Organizatora Wydarzenia”.

Pełne zasady bezpieczeństwa dotyczące zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dostępne są na https://sklep.ptwp.pl/pl/zasady-bezpieczenstwa

Wytyczne powstały na podstawie Zasad bezpieczeństwa dotyczących przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla wydarzeń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Wersja uwzględniająca stan prawny i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 17.12.2021 r.

Zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosownie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.

Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie na stronie internetowej wydarzenia lub formie ogłoszeń. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie możliwość zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji.

Link: https://sklep.ptwp.pl/pl/zasady-bezpieczenstwa