Dni dla biznesu 27-28.01.2022
Dni otwarte 29-30.01.2022

Prelegenci

Marta Weber-Siwirska

Marta Weber-Siwirska

Katedra Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone

Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prezes zarządu i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, a także członek założyciel Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. W strukturach międzynarodowych pełni funkcję członka zarządu Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN) oraz w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Żyjących Ścian (EFB).

Autorka publikacji naukowych oraz popularno-naukowych związanych z zielenią terenów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem dachów zielonych i żyjących ścian oraz adaptacją miast do zachodzących zmian klimatycznych. Wygłosiła wiele referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych w krajach Europy i Azji. Jest także autorem projektów ogrodów przydomowych oraz projektów i koncepcji zagospodarowania kilku parków miejskich jak również autorem opinii eksperckich dotyczących zieleni terenów zurbanizowanych oraz zazieleniania budynków.

W roku 2020 była członkiem międzynarodowego zespołu konsultującego projekt Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Bierze udział w sesjach:

Neutralność klimatyczna w budownictwie. Niewiele czasu, wiele do zrobienia

POWRÓT