Dni dla biznesu 27-28.01.2022
Dni otwarte 29-30.01.2022

Prelegenci

Marcin Furtak

Marcin Furtak

architekt, wykładowca, założyciel, Pracownia Projektowa F-11

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Autor i współautor ok. 80 artykułów naukowych. Kieruje na PK Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.

Jego praca habilitacyjna otrzymała nagrodę Ministra Infrastruktury za najlepszą habilitację z dziedziny Architektury.

Zainteresowania naukowe prof. Furtaka dotyczą budownictwa energooszczędnego, jakości środowiska mieszkaniowego oraz konserwacji zabytków. Jest organizatorem cyklicznej konferencji Zabytki i Energia oraz członkiem rady naukowej konferencji Ekologia i Budownictwo. Jest członkiem Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa, SARP, MPOIA, oraz Krakowskiego Bractwa Kurkowego.

Prowadzi autorską pracownię projektową „F-11”. Jest autorem ponad 150 budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (muzea, sądy, kościoły, szkoły) a także projektów konserwatorskich, urbanistycznych, krajobrazowych i mostowych. Laureat licznych nagród architektonicznych.

Nagrodzony Medalem za Długoletnią Służbę, odznaczeniem „Honoris Gratia” za zasługi dla miasta Krakowa, Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Bierze udział w sesjach:

Małe miasta, wielka architektura

POWRÓT