Dni dla biznesu 27-28.01.2022
Dni otwarte 29-30.01.2022

Prelegenci

Marcin Bazylak

Marcin Bazylak

Prezydent Dąbrowy Górniczej

Dąbrowianin, od 2006r. pracuje w dąbrowskim samorządzie. Był szefem zespołu roboczego, który tworzył Strategię Rozwoju Dąbrowy Górniczej do roku 2020. Jako pełnomocnik prezydenta odpowiadał za wsparcie stowarzyszeń i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Inicjator szeregu dąbrowskich projektów, m.in.: Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, Dębowy Maj Festiwal, Zagłębiewood, Nasze Aleje. Nasza Decyzja.

Pracował przy opracowaniu standardów budżetu partycypacyjnego w Polsce, stały uczestnik Ogólnopolskiego Forum Praktyków Partycypacji. Wśród samorządów promuje idę dialogu i współpracy. Zaangażowany w działalność Sieci Miast Progresywnych oraz Kongresu Ruchów Miejskich.

W roku 2016 został pierwszym zastępcą prezydenta Dąbrowy Górniczej. Podczas wyborów w 2018r., wybrany na urząd prezydenta miasta. Do głównych zadań do realizacji w najbliższych latach zalicza m.in.: wspólne przedsięwzięcia ze spółkami PKP, dotyczące budowy centrów przesiadkowych i zmian układów komunikacyjnych przy dąbrowskich dworcach; inwestycje realizowane z Tramwajami Śląskimi, poprawiające jakość transportu publicznego; rewitalizację śródmieścia, w oparciu o tereny po zakładach Defum; pozyskiwanie inwestorów zapewniających rozwój gospodarczy.

Bierze udział w sesjach:

Pytania o przyszłość regionu. Metropolia • Infrastruktura • Wsparcie samorządów dla biznesu

POWRÓT