Dni dla biznesu 27-28.01.2022
Dni otwarte 29-30.01.2022

Prelegenci

Maciej Wójcik

Maciej Wójcik

partner zarządzający

TDJ Estate

Od kilkudziesięciu lat związany z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości. Od 11 lat związany z Grupą TDJ, w której odpowiada za sektor nieruchomościowy. Od września 2012 r. do grudnia 2018 r. pełnił funkcję prezesa zarządu TDJ Estate Sp. z o.o. Zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych spółek sektora nieruchomościowego TDJ a od 2018 r. pełni rolę Partnera Zarządzającego w TDJ Estate. W latach 2007-2010 pracował dla międzynarodowych deweloperskich funduszy inwestycyjnych realizujących projekty mieszkaniowe i biurowe. We wcześniejszych latach pełnił funkcje managerskie w wiodących spółkach sektora wielkiej dystrybucji (Carrefour, Auchan) oraz sektora paliwowego (Amoco). Jest absolwentem podyplomowych studiów w zakresie MBA na Politechnice Krakowskiej realizowanych we współpracy z Connecticut State University. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego oraz inne licencje sektora nieruchomości.

Bierze udział w sesjach:

Pytania o przyszłość regionu. Metropolia • Infrastruktura • Wsparcie samorządów dla biznesu

POWRÓT