Dni dla biznesu 27-28.01.2022
Dni otwarte 29-30.01.2022

Prelegenci

Jolanta Jaworska

Jolanta Jaworska

wiceprezes ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych, IBM Polska & Kraje Bałtyckie

Odpowiedzialna za współpracę z administracją publiczną, środowiskiem akademickim, organizacjami biznesowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki innowacji i cyfryzacji , polityki zatrudnienia, rozwoju umiejętności i warunków inwestycyjnych. Ekspert w zakresie budowania otoczenia i rozwoju innowacyjnych inwestycji, projektów transformacji cyfrowej, przywództwa i zarządzania pracownikami, szczególnie pracy zdalnej.

Koordynator i współautor wielu programów między biznesem a środowiskiem akademickim / naukowym
i samorządowym, takich jak wirtualne staże, program CorporateReadinessCertyficate, Cyberbezpieczeństwo + dla polskich weteranów, uruchomienie programu PTech dla techników informatycznych w Polsce czy CoArt z ASP i Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Przez wiele lat była odpowiedzialna za tworzenie polityki zatrudnienia jako Dyrektor HR w Siemens i IBM Polska i kilka projektów CorporateSocialResponsibility i HRM w Polsce.

Ekspert w dziedzinie polityki cyfrowej i polityki zatrudnienia Konfederacji Lewiatan oraz PITT.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Henley Management College w Wielkiej Brytanii.

Bierze udział w sesjach:

Pytania o przyszłość regionu. Metropolia • Infrastruktura • Wsparcie samorządów dla biznesu

POWRÓT