Dni dla biznesu 27-28.01.2022
Dni otwarte 29-30.01.2022

Prelegenci

Jan Poborski

Jan Poborski

architekt

Blank Architekci

Współzałożyciel biura projektowego Blank Architekci, silnie związanego ze Śląskiem. Misją pracowni jest rewitalizacja i rozwój regionu, rozumiane jako wprowadzanie nowych funkcji miastotwórczych oraz tworzenie nowej jakości miejsc zamieszkania, pracy, wypoczynku czy obiektów kultury, z zachowaniem lokalnej tożsamości i szacunkiem dla dziedzictwa kulturalnego oraz środowiska naturalnego. 

Pracownia realizuje projekty budownictwa mieszkaniowego oraz posiada sukcesy w rewitalizacji zabytków techniki takich jak wieże kopalni KWK Polska, teren KWK Ignacy w Rybniku, czy Muzeum Hutnictwa na terenie dawnej Huty Królewskiej w Chorzowie.

Bierze udział w sesjach:

Wizje, które zmienią polskie miasta

POWRÓT