Dni dla biznesu 27-28.01.2022
Dni otwarte 29-30.01.2022

Prelegenci

Jacek Grzonkowski

Jacek Grzonkowski

dyrektor, Wydział Rewitalizacji i Rozwoju, Urząd Miasta Żyrardów

Od 16 lat pracuje w urzędzie miasta. Posiada doświadczenie w efektywnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizowaniu projektów infrastrukturalnych i społecznych. Odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów strategicznych miasta, w tym w szczególności Gminnego Programu Rewitalizacji.

Współtwórca Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, a zarazem pełnomocnik prezydenta miasta w latach 2014-2015, odpowiedzialny za organizację tej instytucji.
Autor i współautor ekspozycji oraz publikacji dotyczących historii i zabytków Żyrardowa. Współautor dokumentacji zgłoszenia Zespołu zabytkowego osady fabrycznej w Żyrardowie do tytułu pomnika historii RP.

Koordynator projektu „Modelowej rewitalizacji miast” w Żyrardowie, którego celem było wypracowanie wzorcowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich. Członek Komitetu Rewitalizacji miasta Żyrardowa.

Bierze udział w sesjach:

Małe miasta, wielka architektura

POWRÓT