Dni dla biznesu 27-28.01.2022
Dni otwarte 29-30.01.2022

Prelegenci

Jacek Brzezinka

Jacek Brzezinka

członek zarządu

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jest bytomianinem, posiada doświadczenie kierownicze i samorządowe. Po ukończeniu studiów na Politechnice Śląskiej przez kilkanaście lat pracował w prywatnych firmach na stanowiskach menedżerskich.

Doświadczenie w działalności publicznej zdobył w samorządzie Bytomia, będąc radnym oraz dwukrotnie wiceprzewodniczącym rady miejskiej. W latach 2007-2015 pełnił funkcję posła na Sejm RP, był członkiem komisji: finansów publicznych, samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, cyfryzacji i administracji, a także komisji nadzwyczajnej ds. ograniczenia biurokracji.

Ponadto był przewodniczącym podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu. Współautor uchwalonej w 2015 r. ustawy o powiecie metropolitalnym. W latach 2016-2018 był doradcą marszałka województwa śląskiego. Reprezentował stronę samorządową zasiadając w zespole eksperckim opracowującym „Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego”. Był także członkiem Komitetu Sterującego „Programu dla Śląska”.

Bierze udział w sesjach:

Pytania o przyszłość regionu. Jakość życia • Mieszkalnictwo

POWRÓT