Dni dla biznesu 27-28.01.2022
Dni otwarte 29-30.01.2022

Prelegenci

Danuta Kamińska

Danuta Kamińska

wiceprzewodnicząca zarządu

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Wiceprzewodnicząca zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nadzoruje prace Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej. W latach 2001-2017 była Skarbnikiem Miasta Katowice. Wcześniej pracowała m.in. w Centrali Handlu Zagranicznego BUDIMEX, jak również prowadziła własną działalność gospodarczą. Dodatkowo od wielu lat zaangażowana w działalność społeczną na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności była wieloletnim członkiem Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przewodniczyła Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich.

Ceniony wykładowca i organizator wielu konferencji, a także uczestnik spotkań ogólnokrajowych w charakterze eksperta w dziedzinie finansów publicznych, autor i współautor artykułów z zakresu finansów publicznych.

Danuta Kamińska została odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Akademii Koźmińskiego w Warszawie, gdzie ukończyła studia podyplomowe i uzyskała dyplom MBA.

Bierze udział w sesjach:

Pytania o przyszłość regionu. Metropolia • Infrastruktura • Wsparcie samorządów dla biznesu

POWRÓT