Dni dla biznesu 27-28.01.2022
Dni otwarte 29-30.01.2022

Prelegenci

Alicja Gzowska

Alicja Gzowska

historyczka architektury, kuratorka projektu „Powiaty”

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Kuratorka i historyczka sztuki zajmująca się polską powojenną architekturą: zarówno późno- jak i post- modernistyczną.

Pracuje w Muzeum Rzeźby w Królikarni, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, dla Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz w ramach projektów badawczych.

Jest współautorką książek Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka. Rozmowy z architektami (2013), Postmodernizm jest prawie w porządku.

Polska architektura po socjalistycznej globalizacji (2012) i autorką monografii zburzonego katowickiego dworca pt. Szesnaście żelbetowych kwiatów. Nowy dworzec kolejowy w Katowicach (2012). 

Bierze udział w sesjach:

Małe miasta, wielka architektura

POWRÓT