Dni dla biznesu 27-28.01.2022
Dni otwarte 29-30.01.2022

Prelegenci

Adam Białobrzeski

Adam Białobrzeski

współzałożyciel, właściciel

pracownia FAAB

Jest polskim architektem i innowatorem.

W 2002 roku, wspólnie z Adamem Figurskim, założył FAAB.
Studio, od początku, jest zaangażowane w poszukiwanie
równowagi, pomiędzy potrzebą realizacji nowoczesnych
i innowacyjnych przestrzeni, a dbałością o środowisko
naturalne.

Autor nagradzanych realizacji, z których najbardziej
rozpoznawalne to RCKiK w Raciborzu, biurowiec PGE GiEK
w Bełchatowie oraz siedziba FNP w Warszawie. Elewacja tego
ostatniego budynku, to zewnętrzny ogród wertykalny. Była to
pierwsza tego typu instalacja, uwzględniająca trudne warunki
pogodowe, panujące w Polsce. Obiekt, w 2020 roku otrzymał
nagrodę Adapterra Award.

W ostatnich latach, szczególnie zainteresował się
tematyką budynków aktywnych, na terenach zurbanizowanych.
Pracuje nad systemem elewacyjnym zmieniającym klimat,
opierającym się o współdziałanie technologii, świata roślin
i mikroorganizmów. Autor prototypowego budynku aktywnego
„Vertical Oasis”. Przewidzianego do realizacji na obszarach z
ciepłym klimatem pustynnym i wilgotnym klimatem
kontynentalnym.

Bierze udział w sesjach:

Neutralność klimatyczna w budownictwie. Niewiele czasu, wiele do zrobienia

POWRÓT