Dni dla biznesu 27-28.01.2022
Dni otwarte 29-30.01.2022

Prelegenci

Mateusz Lewandowski

Mateusz Lewandowski

Introligatornia Lewandowscy

Introligator, współwłaściciel Introligatornia Lewandowscy
Z wykształcenia magister sztuki, przedstawiciel 4 pokolenia introligatorów w rodzinie Lewandowskich.
Twórca marki Karty Menu Lewandowski.
Fan ilustracyjności i symboli we współczesnej oprawie introligatorskiej.

Bierze udział w sesjach:

Scena polskiego rzemiosła

POWRÓT