Dni dla biznesu 27-28.01.2022
Dni otwarte 29-30.01.2022

Architektura, Urbanistyka, Design – Śląska Szkoła Architektury Politechnika Śląska | Wydział Architektury

Wydział Architektury, innowacyjna jednostka Uczelni Badawczej Politechniki Śląskiej, od wielu lat realizuje wystawy podczas 4 Design Days. Podczas wydarzenia w 2022 r. na wystawie przedstawiono wybrane prace, które są zrealizowane w ramach prac dydaktycznych oraz naukowo-badawczych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Wystawa prezentuje osiągnięcia w zakresie designu, architektury i urbanistyki.

W części poświęconej architekturze zaprezentowano projekty architektury kosmicznej w ramach Programu Badawczego Architektury Kosmicznej Wydziału Architektury PŚ, pod kierunkiem dziekana dr. hab. inż. arch. Klaudiusza Frossa, prof. PŚ. Pokazano m.in. pracę dyplomową mgr inż. arch. Wiktorii Dziaduły pt. „Projekt koncepcyjny analogowego habitatu kosmicznego (2021)”, wykonany w oparciu o badania jakościowe przeprowadzone podczas symulowanej misji komicznej na Księżycu w ramach projektu PANDA w habitacie kosmicznym LunAres.

Foto: Archiwum Wydziału, 2021

Foto: Archiwum Wydziału, 2021

W części poświęconej designowi zaprezentowano projekty pt. „Dom dla owadów” oraz plansze graficzne i makiety powiązane z tematyką ekologii i segregacji śmieci. Projekty zostały zrealizowane w ramach zajęć dydaktycznych w Katedrze Sztuk Pięknych i Projektowych na Wydziale Architektury przy współpracy z przedstawicielami biznesu.

Zaprezentowane zostaną także realizowane w katedrze badania poruszające problematykę projektowania z wykorzystaniem odpadów budowlanych i materiałów rozbiórkowych, prowadzące do powtórnego użycia surowców i odciążenia środowiska.

Foto: Wiktoria Pojda, Wydział Architektury, 2022

 

Foto: Mateusz Singh, Wydział Architektury, 2022

 

Foto: Dagmara Talik, Wydział Architektury, 2022

 

Foto: Daria Kolka, Wydział Architektury, 2022

 

Foto: Aleksandra Kamińska, Wydział Architektury, 2022

 

Foto: Wiktoria Podbioł, Wydział Architektury, 2022

 

W części poświęconej urbanistyce zaprezentowano prace z serii Modele struktury miasta Aachen. Prace przedstawiają liczbę modele miasta Aachen w postaci trójwymiarowych modeli przedstawiających intensywność zabudowy, gęstość zaludnienia, dostępność komunikacyjną, a także ceny nieruchomości. Prace są efektem międzynarodowego projektu Archea, realizowanego wraz z czterema zagranicznymi wydziałami architektury z następujących uczelni – Uniwersytet w Parmie, w Bolonii, RWTH w Aachen oraz Uniwersytetu Rouen w Normandii. Modele można oglądać również zdalnie dzięki zastosowaniu rzeczywistości rozszerzonej z wykorzystaniem aplikacji lub bez niej.

Przykładowe linki:

Intensywność zabudowy ilość mieszkań na hektar / housing density dwellings per ha- https://agmt.it/m/tz8bUhlX
Dostępność_przestrzeni_publicznych / public space accessibility – https://agmt.it/m/YwrSnzD7
gęstość_zaludnienia / population density- https://agmt.it/m/hzUXld7l
Dostępności przestrzeni publicznych – czas dojścia do przestrzeni publicznych – public space accessibility – time of reaching center https://agmt.it/m/SAsqAAd_
Model analizy wg LYNCH / structural model of Kevin Lynch analysis – https://agmt.it/m/zL3d9gm9
Model udziału_zabudowy / density model – https://agmt.it/m/phvUxR4Q
Model średnich cen nieruchomości / average real estate values model- https://agmt.it/m/1oN0qybZ
model intensywności zabudowy / Floor aspect ratio model / https://agmt.it/m/rBfsKBnA

W projekcie wzięli udział: Karolina Piotrowska, Olga Ościłowicz, Grzegorz Górnikiewicz, Patrycja Sikorska, Katarzyna Baryłowicz, Patrycja Bartos, Monika Buła, Mateusz Ulrich, Daniel Pietrwalski, Jakub Swoboda, Adriana Popielarczyk, Natalia Żak.

 

a.jpg

źródło: Model syntetyczny udziału zabudowy w mieście Aachen, model struktury miasta, opracowanie studentów pod kierunkiem dr. inż. arch. Tomasza Bradeckiego

 

b.jpg

źródło: Model syntetyczny cen nieruchomości w mieście Aachen, model struktury miasta, opracowanie studentów pod kierunkiem dr. inż. arch. Tomasza Bradeckiego