Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Henryk Mercik

Henryk Mercik

członek zarządu

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Urodził się 20 lutego 1969 r. w Chorzowie, a od 1995 r. mieszka w Rudzie Śląskiej.

W 1988 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Chorzowie. W 1995 r. zdobył tytuł magistra inżyniera architekta na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2004 r. obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk technicznych pt. „Zespoły mieszkaniowe z przełomu XIX i XX wieku, ich rozwój oraz wpływ na urbanizację terenu Górnego Śląska (na przykładzie obszaru dzisiejszego miasta Ruda Śląska)” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Jacka Włodarczyka na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W latach 1999-2008 pełnił funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej. W tym okresie prowadził działania mające na celu renowację cenniejszych zabytków miasta, doprowadził do pionierskich w regionie prac rewitalizacyjnych patronackich osiedli robotniczych (m.in. Kaufhaus, Karol Emanuel, rejon ulic Kościelnej i Staszica). W 2008 r. został powołany na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków w Chorzowie. Tutaj doprowadził m.in. do kompleksowej rewitalizacji i renowacji obiektów Szybu „Prezydent”.

Otrzymał Honorową Odznakę Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej I stopnia, a także Medal im. Prof. Zygmunta Majerskiego przyznawany przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Jest członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W 2011 r. uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy SKZ w dziedzinie architektura i budownictwo. Jest inicjatorem powstania, a obecnie prezesem Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Członek Komisji ds. Zabytków Hutnictwa przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Aktywnie działa na rzecz powołania Muzeum Hutnictwa w Chorzowie na terenach byłej Huty Królewskiej.

Od 2010 roku Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, w latach 2010-2015 przewodniczący Klubu Radnych RAŚ, 2010-2013 Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Kultury, 2014-2015 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Od 2015 roku zasiada w zarządzie województwa śląskiego, odpowiada za sprawy kultury, ochrony środowiska i planowania przestrzennego

Interesuje się historią architektury, w szczególności okresem XIX w. oraz modernizmem, muzyką, kulturą i historią Górnego Śląska.

 

POWRÓT