Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Bożena Gargas

Bożena Gargas

Prezes Zarządu

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze specjalizacją towaroznawstwo przemysłowe, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego ze specjalizacją Analiza Rynków i Marketing, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie zarządzania nieruchomościami. Posiada także dyplom ACCA z rachunkowości i finansów w zakresie analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej, interpretacji sprawozdań finansowych. Ukończyła kurs maklerski w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Była menadżerem ds. handlowych oraz zarządzania w firmach finansowych i produkcyjnych, doradcą przedsiębiorstw w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych i rozwoju. Jest ekspertem ds. środków unijnych. Od grudnia 2012 roku jest prezesem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
POWRÓT