"Koncepcje Architektoniczne" Marka Tryzybowicza

Mimo rozwoju techniki projektowej, wciąż skutecznym narzędziem przekazywania wizji i rozwiązań projektanta, kluczowych założeń i nastroju projektowanego obiektu jest technika rysunków odręcznych. Wystawę szkiców architekta Marka Tryzybowicza będzie można oglądać podczas 4 Design Days w Katowicach, w dniach 11 -14 lutego br.

Wystawa szkiców architektonicznych architekta Marka Tryzybowicza, zatytułowana "Koncepcje Architektoniczne" będzie zorganizowana podczas 4 Design Days w Katowicach.

Zwiedzający będą mogli podziwiać ponad 200 prac, które zostaną wystawione na powierzchni 170 mkw. w MCK Katowice.

Rozwój wielkoskalowych projektów jest efektem współpracy profesjonalistów z dziedzin najmu, finansów, rozwoju inwestycji, zarządzania oraz projektowania. Przedsięwzięcia dużej skali wymagają skoordynowanych działań zespołu ekspertów wprowadzających w życie wytyczne projektu.

Twórczy architekt, mający doświadczenie w tworzeniu projektów komercyjnych, często koordynuje ten proces. Zakres działania, zaangażowania oraz format pracy projektanta uzależnione są od wielu czynników takich jak doświadczenie, charakter projektu oraz kultura organizacji dewelopera. Doświadczony architekt obiektów komercyjnych konsoliduje zaangażowanie licznych ekspertów w całym procesie projektowym.

Przedstawienie koncepcji projektowej, założeń oraz idei autora, wymaga umiejętności efektywnej prezentacji. Współcześni projektanci wykorzystują w tym celu szeroki wachlarz narzędzi oferowanych przez współczesną technologię. Przy ich pomocy opracowują realistyczne wizualizacje i modele trójwymiarowe, które odzwierciadlają ich twórczy zamysł.

Mimo rozwoju techniki projektowej wciąż skutecznym narzędziem przekazywania wizji i rozwiązań projektanta, kluczowych założeń i nastroju projektowanego obiektu, jest technika rysunków odręcznych. Ta niezwykle sprawna metoda komunikacji jest szczególnie efektywna we wczesnych etapach projektu.

Prezentowane w ramach wystawy „Koncepcje architektoniczne” prace są zbiorem wybranych szkiców projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich piętnastu lat w Europie, Azji oraz na Bliskim Wschodzie.

Rysunki autorstwa Marka Tryzybowicza są odzwierciedleniem koncepcji wstępnych etapów projektów wielofunkcyjnych. Są również świadectwem zespołowych działań projektanta i klientów.

Szkice, czarno białe oraz w kolorze, stanowią uniwersalny kod przekazu wizji projektanta, język komunikacji zrozumiały w każdym geograficznym i kulturowym obszarze.