Prelegenci

A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
Barbara Piontek

Barbara Piontek

zastępca prezesa, członek zarządu

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (KSSE)

Zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ekonomista, od wielu lat pełni rolę strategicznego doradcy firm z sektora dużych oraz ma łych i średnich przedsiębiorstw.

Jest analitykiem rynkowym i specjalistą ds. wdrożeń nowych technologii, wynalazków i rozwiązań, a także cenionym ekspertem z zakresu zarządzania publicznego (na szczeblu centralnym i samorządowym), zarządzania i rozwoju branż strategicznych, a także budowania modeli biznesu oraz innowacyjności gospodarki. Budowała m.in. strategie rozwoju dla miast, biznes plany dla inwestycji strategicznych, brała udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stopnie naukowe uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Jest członkiem Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim oraz Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów Nostra Res, przewodniczącą komisji rewizyjnej TNOIK Oddział w Dąbrowie Górniczej, członkiem rad programowych czasopism o zasięgu międzynarodowym. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej w Radzie Nadzorczej Tauron Wytwarzanie S.A. oraz ZOM w Mysłowicach Śląskich.

Barbara Piontek jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Opublikowała ponad 200 prac samodzielnych i jako współautor, w tym prace badawcze, praktyczne analizy ekonomiczne i opracowania dla biznesu oraz ekspertyzy dla Sejmu RP i województwa śląskiego.

Pracowała zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. jako doradca strategiczny w Ministerstwie Cyfryzacji, doradca strategiczny firm badawczo-rozwojowych, a także członek zespołu ds. Długookresowego Paktu dla obszarów wiejskich przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy sekretarz generalna Forum dla Wolności i Rozwoju z udziałem Prezydenta RP.

Bierze udział w sesjach:

 • Śląska recepta na trudny rynek pracy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Śląska recepta na trudny rynek pracy

  Branża nowoczesnych usług dla biznesu odczuwa głód dobrze wykwalifikowanej kadry, a rywalizacja o talenty staje się coraz bardziej wyraźna. Czy polityka edukacyjna województwa Śląskiego nadąża za zmieniającymi się potrzebami rynku pracy oraz specyficznymi oczekiwaniami branży SSC/BPO? Jak zacieśnić współpracę na linii uczelnie-biznes? Jak zachęcić najzdolniejszych absolwentów do pozostania na Górnym Śląsku? Czy design biura ma znaczenie dla pracowników i jak ważnym argumentem stał się w procesach rekrutacyjnych?

  Śląska recepta na trudny rynek pracy

POWRÓT